SmartCalfCare skal bidra til bedre dyrevelferd for ku og kalv

Denne saken er eldre enn to år

Prosjektet SmartCalfCare (tidligere kalt SmartCare) vant innovasjonscamp dyrevelferd for ideen om en fleksibel bingeløsning som tillater kua å besøke kalven sin i moderne løsdriftsfjøs med melkerobot. På NMBU senter for husdyrforskning er bingen ferdig bygd og prosjektet er godt i gang.

- På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Vår forskning viser at det er dyrevelferds- og helsemessige fordeler ved å ha ku og kalv sammen. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. I tillegg er det et markedspotensiale i å møte forbrukernes forventninger om økt kontakt mellom ku og kalv, forteller prosjektleder Julie Johnsen ved Veterinærinstituttet.

I prosjektet SmartCalfCare skal en pilotversjon av bingeløsningen testes ut ved NMBU Senter for Husdyrforskning. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og er et samarbeid mellom næringspartnere TINE SA, Felleskjøpet Agri, NMBU Senter for husdyrforskning, Maurstad Holding og DeLaval samt forskningsmiljøet (Norsk Senter for økologisk landbruk, NMBU og Veterinærinstituttet). SmartCalfCare er støttet av midler fra Forskningsrådet samt egeninnsats fra næringspartnerene.

Kua besøker kalven

I stedet for å slippe kalven inn i kufjøset, foreslår forskerne bak prosjektet et nytt, fleksibelt system for eksisterende løsdriftsfjøs og nybygg. SmartCalfCare er en bingeløsning bestående av en smartport, melke- og kraftfôrautomat samt fleksible grinder som kan plasseres der det passer i et moderne løsdriftsfjøs. Bonden styrer SmartCalfCare via en app på sin smarttelefon. Tilgangen til SmartCalfCare styres av kuas transponder i øremerket slik kan kua få adgang til SmartCalfCare-bingen hvor kalven oppholder seg. Bonden kan dermed bestemme at f. eks. en ung kalv kan få besøk av mor flere ganger daglig, mens en eldre kalv kun får besøk etter kveldsmelking. Etter besøket går kua ut til flokken sin igjen. Hver kalv får individuell tilgang på kraftfôr og melk, slik at kalven lærer å ta til seg næring på egenhånd.

Vi har opplevd at kalven reiste seg etter en tids hvile, rautet litt lavt «mmm» og gikk ut i fellesarealet hvorpå kua sporenstreks kom inn, diet og sleiket kalven sin. Etter ca 10 minutter var kalven mett og fornøyd og la seg i gjømmet igjen. Kua gikk ut for å ete (se videoen under). 

SmartCalfCare genererer data som kan brukes til dokumentasjon og beslutningsstøtte. Bonden får viktig informasjon om naturlig atferd og velferd i sin besetning. Bingen kan tilpasses fjøsets løsninger og tar i bruk utstyr som mange kufjøs allerede har.

Etter at prosjektet startet med kick-off 26. august, var det bygging som sto for tur. Ledet av NMBU senter for Husdyrforskning og DeLaval, ble Smartgater montert til inn og utgang. Et eget kalvegjømme har blitt bygd for å gi kalven et egnet sted å hvile og ete. Her kan ku og kalv kan se, høre og snuse på hverandre gjennom gjerdet. 

I kalvegjømmet har kalven fri tilgang på melk, kraftfôr, grovfôr og vann. SmartCalfCare bingen består også av et fellesareal der ku og kalv kan møtes for å die og å være sammen. Tanken bak prosjektet er at kua skal besøke kalven i et område som er tilpasset kalvens behov til god hygiene og samvær med andre kalver.

De første parene flytter inn

-Etter to uker med bygging, har nå de første 3 ku-kalv parene flyttet inn i SmartCalfCare-bingen. Parene tilbragte først ca. 3 dager sammen i kalvingsbingen der båndet mellom de to ble etablert, kalven fikk råmelk og kalven lærte seg å die. De nærmeste ukene vil vi bruke på å teste de tekniske løsningene og observere hvordan systemet fungerer.  Vi har satt av tid til både prøving og feiling samt tid til å gjøre endringer underveis, sier Føske Johnsen.

Julie Føske Johnsen understreker at mange spørsmål skal besvares i tiden som kommer. Blant annet om portene slipper inn og ut kua og holder kalven inne der den skal være. Om kua får i seg nok næring til ikke å droppe i melkemengde og kvalitet og om kalven dier andre kuer enn sin egen mor og at både ku og kalv har det bra.

Spennende å se konkrete resultater

-Det er også viktig at kalven får i seg nok næring så inne i kalvebingen har den tilgang på melk, kraftfôr og grovfôr. Dermed er den ikke avhengig av melk fra mor. Sist men ikke minst, vil kua være motivert for å faktisk besøke kalven sin? Underveis vil vi observere dyra fysisk og følge med på hvordan de har det og hva som skjer. Prosjektet vil ha rom for å kunne gjøre justeringer underveis. Prosjektet er viktig for å øke dyrevelferden til ku og kalv i tråd med forbrukeres forventninger på måter som er gjennomførbare for melkeprodusentene og som i stor grad bygger på utstyr som alt er i mange fjøs, avslutter Føske Johnsen.

Her finner du mer om prosjektet

SmartCalfCare

Aktuelle lenker

Prosjektets nettside: SmartCalfCare.com

Del artikkel