Skal finne ut om avlusning «hisser opp» bakteriene

Flere bakteriesykdommer hos oppdrettslaks har økt i omfang parallelt med bruken av mekaniske og termiske avlusningsmetoder. Nå skal forskere finne ut om bakteriene blir ‘hissigere’ av laksens stresshormoner.

Prosjektet «Microbial endocrinology as an instigator of bacterial fish disease» skal ledes av Veterinærinstituttet og er finansiert av Norges Forskningsråd.

–Flere ulike bakterielle sykdomsproblemer hos oppdrettslaks i sjø har økt i omfang de senere årene, og dette har skjedd parallelt med tiltagende hyppig bruk av fysiske metoder for å fjerne lakselus. Det er et behov for å forstå mer av disse mulige sammenhengene, sier forsker Snorre Gulla ved Veterinærinstituttet.

Avlusningsmetodene kan forårsake både stress og skader hos fisken som behandles, og sykdomsutbrudd har ofte kommet kort tid etter slik behandling. Det er kjent fra en rekke sykdomsfremkallende bakterier hos pattedyr at stresshormoner kan stimulere bakterienes evne til å forårsake sykdom.

–Vi ønsker å undersøke om stresshormoner fra laks, utskilt blant annet ved avlusning, kan utløse tilsvarende mekanismer hos de fiskebakteriene som har forårsaket problemer i senere år, sier Gulla.

Prosjektet bevilges under ‘Forskerprosjekt for fornyelse’, temaområde ‘Havbruk’. Tildelingen er på 12 millioner kroner fordelt over tre år på Veterinærinstituttet, Iowa State University (USA) og Universitetet i Bergen.

Les mer om tildelingen fra Norges forskningsråd her

Del artikkel