Veterinærinstituttet mottar midler til syv nye prosjekter

Norges forskningsråd (NFR) er nå ferdig med å publisere resultatet for årets utlysning av forskningsmidler, og Veterinærinstituttet har god grunn til å være fornøyde. Veterinærinstituttet har fått innvilget midler til syv nye prosjekter.

– Selv om vi ikke har en endelig oversikt, er resultatene for prosjekter koordinert ved Veterinærinstituttet for 2022 en stor bragd, gjennomført av våre forskere. Syv av 12 innsendte søknader ble innvilget, med en dekningsgrad på 52 % av totalt ønsket budsjett, forteller Carlos das Neves, Direktør for Forskning og internasjonalisering.

Hvert år gjennomgår Veterinærinstituttet prosjekter i en intern prosess. Etter en intern vurdering ble 17 av 24 prosjekter klarert til å bli med videre i søknadsprosessen. 12 av prosjektene ble til slutt sendt inn.

– Antallet søknader sank fra 2021 til 2022. Dette reflekterer muligens et lavere antall relevante utlysninger for oss, spesielt innen akvakultur, dessverre. Men dette tyder også på en mer «effektiv» intern vurdering av mulige prosjekter gjennomført av forskere ved Veterinærinstituttet, forteller Carlos Das Neves.

– Til tross for reduksjonen av antall søknader, fikk vi økt finansieringen fra 44 til 46 millioner norske kroner, som tyder på at innsatsen med å prioritere og bedre kvaliteten på søknaden har lønnet seg, legger han til.

Veterinærinstituttet leverte søknader innen syv ulike kategorier og fikk innvilget prosjekter i alle utenom en av disse. De innvilgede prosjektene er mangfoldige (se liste under), og handler om alt fra antimikrobiell resistens innenfor Èn helse i utviklingsland til transformasjon av råstoff til fôrmateriale ved hjelp av detoksifisering av insektslarver. Det er også verdt å nevne prosjektet om skrantesjuke som passerte nåløyet i FRIPRO-programmet. Her ble kun 82 av 1500 innsendte søknader innvilget i år.

– Resultatene for 2022 understreker Veterinærinstituttets brede kompetanse. Samfunnsoppdraget vårt inkluderer alt fra planter, til dyr og mennesker, økosystemer i sjø til økosystemer i fjell, prosjekter i inn- og utland, og reflekterer den viktige innsatsen våre forskere gjør, på en daglig basis, for å sikre en mer bærekraftig planet, forteller Carlos Das Neves.

– På vegne av Veterinærinstituttet ønsker jeg å gratulere alle som har bidratt til årets prosessen. En ekstra gratulasjon sendes til alle som har fått innvilget søknadene, men en like stor takk til alle som sendte inn og skrev søknader, og til alle som hjalp til i kulissene under denne prosessen. Dette har krevd stor laginnsats, og har definitivt lønnet seg, avslutter han.

RCN table.PNG

 

Del artikkel