Sauesykdommen mædi påvist i Trøndelag

Denne saken er eldre enn to år

For første gang siden utbruddet i 2002-2005 er det påvist mædi i en sauebesetning i Norge.

Diagnosen er stilt på grunnlag av påvisning av antistoffer mot lentivirus i blodprøver fra sauer fra besetningen, karakteristiske forandringer i lungene fra to dyr og arvemateriale for mædivirus i lungevev, lymfeknute og blodceller. Sammenligning med genetisk informasjon i en internasjonal database viser at viruset som er påvist i prøver fra besetningen i Trøndelag er mest likt et virus som ble isolert fra en sau i Norge i 2005.

Mistanken ble vakt på grunnlag av undersøkelser av prøver tatt ut i regi av overvåkingsprogrammet for mædi/CAE som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet.

Mædivirus og caprine artritt encefalitt (CAE) er begge lentivirus. Tidligere undersøkelser har vist at CAE-virus fra geit og sau i Norge er forskjellig fra mædivirus, og det er derfor ikke sannsynlig at geit er opphav til smitten.

Les mer om denne undersøkelsen om genetisk variasjon hos småfe-lentivirus.

Mædi ble påvist for første gang i Norge i 1973. Det siste utbruddet av mædi i Norge ble oppdaget på kjøttkontrollen i slakteriet høsten 2002. Påvisningen medførte at over 15000 blodprøver fra mer enn 300 saueflokker ble analysert serologisk for å kartlegge smittespredning.

Kontaktpersoner

Del artikkel