Salmonella vanligste årsaken til matbårne utbrudd hos mennesker i Europa

Det er kun små endringer i antall meldte tilfeller av de tre vanligste zoonosene Campylobacter, Salmonella og Listeria i 2017, sammenlignet med året før. Det viser en fersk rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) og smittevernbyrået ECDC (European Center for Disease prevention and Control). Rapporten omhandler kilder til zoonoser i Europa, det vil si sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Rapporten presenterer resultater fra overvåkingsprogrammer for zoonoser i 37 europeiske land i 2017. Totalt 5079 utbrudd ble inkludert i rapporten.
 
Antall tilfeller av Campylobacter-infeksjoner hos mennesker i Europa gikk noe ned i 2017. Det samme gjelder for Salmonella, og rapporten viser at det er gjennomsnittlig 100 salmonella-utbrudd per uke i Europa. Meldte tilfeller av listeriose gikk også noe ned i 2017, men trenden for denne zoonosen har for de siste årene vært økende

Norske data er inkludert

Data for Norge er inkludert i rapporten til EFSA/ECDC. Det er Veterinærinstituttet som står for datainnrapporteringen til EFSA, mens Folkehelseinstituttet rapporterer til ECDC.

I Norge utarbeides en årlig zoonoserapport av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinsitituttet.

The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017 (ECDC)

Norsk zoonoserapport for 2017

Del artikkel