Revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen tilleggsbevilgning på 30 millioner kroner til Veterinærinstituttet:

«Veterinærinstituttet har ekstraordinære utgifter i 2019 til forberedelse av flytting av hovedkontoret fra Oslo til Ås. Samtidig er omfanget av eksternfinansierte prosjekter redusert. Økt bevilgning vil gjøre det mulig for Veterinærinstituttet å opprettholde regional tilstedeværelse. Instituttet skal blant annet flytte til nye lokaler i Tromsø, hvor det vil bli oppført en ny obduksjonssal. Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 30 mill. kroner».

Se også sak fra når statsråd Bollestad presenterte økt bevilgning til Veterinærinstituttet under besøk til Tromsø 8. mai

Del artikkel