Ekstrabevilgning til Veterinærinstituttets regionale struktur

Statsråd Olaug Bollestad kom med den gode nyheten i Tromsø onsdag 8. mai at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett (RNB) vil bevilge 30 millioner kroner i 2019 til å utvikle Veterinærinstituttets regionale struktur.

Halvparten av midlene skal gå til å bygge ny obduksjonssal til forskning på dyrehelse i Tromsø. Denne vil bli samlokalisert med NIBIO på Holt. Da vil de to viktigste primærinstituttene for landbruk (NIBIO og VI) være samlet i Tromsø. Dette vil bidra til synergier innen forskning, bl.a. bedre og mer integrert forskning på plante-dyr-miljø, og et mer bærekraftig landbruk i Nordområdene. Samhandlingen med Universitetet i Tromsø er også viktig for Veterinærinstituttet.

Klimaendringene rammer de arktiske områdene sterkt, det er en økning i reiseliv og transport av gods, samt at Norge i nord grenser til Russland som har en mer ubeskrevet status for dyrehelse. Totalt sett medfører dette at forskning i nord er strategisk relevant for Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har i 2018 fått både utredet og fått godkjent bygging av nye obduksjonsfasiliteter, slik at ligger til rette for å starte bygging allerede i sommer, og at bygget kan så ferdig i løpet av 2020.

Tegning av Veterinærinstituttets nye obduksjonslokaler på Holt i Tromsø. Foto: Veronika Pecher-Dzur.

Tilstede over hele landet

Den øvrige ekstrabevilgningen i budsjettåret 2019 på 15 millioner kroner skal sikre Veterinærinstituttets tilstedeværelse over hele landet, og utvikle aktiviteten i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Veterinærinstituttets styre vedtok våren 2019 en «Plan for ivaretakelse av Veterinærinstituttets oppgaver» for å klargjøre fremtidige oppgaver og bemanning regionalt for å sikre god kompetanse rundt dyrehelse over hele landet. Med ekstrabevilgningen vil Veterinærinstituttet klare å realisere denne med blant annet et Nasjonalt kompetanse- og kurssenter for beredskap og besetningsdiagnostikk i Sandnes, dyreartsansvarlige ved alle Veterinærinstituttets lokaliteter og en forbedret og enhetlig service for næringene, veterinærene og forvaltningen i hele landet.

Den nærmere innretningen av ekstrabevilgningen i RNB vil bli foretatt av Veterinærinstituttets styre.

-Veterinærinstituttet er inne i krevende periode både økonomisk og kapasitetsmessig, blant annet på grunn av flyttingen til Ås i 2020. I denne sammenheng er derfor svært gledelig at Regjeringen ser de utfordringene instituttet har ved å gi en ekstrabevilgningen i 2019, sier administrerende direktør Gaute Lenvik.

Del artikkel