Rekordmange oppdrettslaks døde i sjøen i 2023

Ifølge månedlige rapporteringer av tapstall ble det registrert 62,7 millioner døde oppdrettslaks i sjøfasen i 2023. Dette er tall oppdretterne selv har meldt inn til Fiskeridirektoratet. Veterinærinstituttets beregning av prosentvis dødelighet viser at dette tilsvarer 16,7 % dødelighet hos sjøsatt oppdrettslaks i Norge i 2023. 

- Tallene for 2023 viser det vi har sett de siste årene, at vi ikke får noen nedgang i dødelighet. Både i antall og prosentvis dødelighet er dette de høyeste tallene vi har registrert så langt, sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun. 

I 2023 var dødeligheten for laks i sjøfasen 16,7 %, opp fra 16,1 % i 2022. Antallet i 2023 var 62,7 millioner døde oppdrettslaks, som er en økning på 6 millioner fra i 2022. I tallgrunnlaget er det ca 0,7 millioner fisk som ennå ikke er kategorisert og som kan bidra til mindre korreksjon på disse overordnede tallene.

Tallene er fra Fiskeridirektoratet, og viser innrapporterte data per 22.01.2024. Produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) hadde den høyeste dødeligheten i 2023 med 25 %, mens produksjonsområde 13 (Øst-Finnmark) og 1 (Svenskegrensen til Jæren) hadde begge under 10%.

Veterinærinstituttet bruker en epidemiologisk beregningsmetode for dødelighet som tar hensyn til at antall fisk i merdene varierer over tid («dødelighetsrate»).

Edgar Brun.jpg
Avdelingsdirektør fiskehelse Edgar Brun. Foto: Eivind Røhne

- Fjoråret ga et taktskifte når det gjelder oppmerksomhet omkring helse, velferd og dødelighet hos oppdrettsfisken, og det ble tatt initiativer i næringen og forvaltningen for å bedre situasjonen. Hva som ligger bak dødeligheten i 2023 og andre forhold som påvirker helse og velferdssituasjonen til norsk oppdrettsfisk, vil vi komme tilbake til i Fiskehelserapporten, sier Brun.

Fiskehelserapporten skal legges fram i et arrangement på Litteraturhuset i Bergen 12. mars.

Lansering av Fiskehelserapporten – meld deg på!

Applikasjon for tap og dødelighet av laksefisk

Del artikkel