Reinhelsetjenesten får permanent rolle

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund har godkjent Reindriftsavtalen for 2024/2025. Det betyr at Reinhelsetjenesten kan etableres som en permanent ordning.

I forbindelse med reindriftsforhandlingene i 2021/22 ble det satt av midler til opprettelse av Reinhelsetjenesten. I første omgang ble det etablert et 3-årig pilotprosjekt som ble lagt til Veterinærinstituttet i Tromsø. Etter evaluering av pilotprosjektet ble det i Reindriftsavtalen 2024/2025 enighet mellom Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) om at tjenesten skulle bli permanent. Under forutsetning om stortingets godkjenning av avtalen blir Reinhelsetjenesten etablert som en permanent ordning fra 1. juli 2024.

- Vi ser veldig frem til å fortsette jobben med Reinhelsetjenesten og bistå denne flotte næringen på best mulig vis, sier faglig leder i Reinhelsetjenesten, Torill Mørk.

Reinhelsetjenesten har hatt høy aktivitet siden oppstart i februar 2022 med bla. kurs og webinarer både for reineiere og veterinærer, oppklaring av sykdomsutbrudd, digitale feltobduksjoner, rådgivning til reineiere og veterinærer og forvaltningsstøtte. Aktivitet i Reinhelsetjenesten har også ført til økt forskningsfokus på reinhelserelevante problemstillinger, som for eksempel hjernemark.

reinhelsetjenesten.jpg
Ingeborg H. Nymo (gul jakke). Foto: Emma Vangen

- Reinhelsetjenesten har blitt godt tatt imot av næringen og vi merker at både næring, veterinærer og forvaltning i økende grad benytter seg av våre tjenester, sier veterinær ved Reinhelsetjenesten Line Olsen.

Formålet med tjenesten er uendret. Den skal styrke kunnskapen om god dyrehelse og dyrevelferd i reindriften og blant veterinærer. Tjenesten skal også fremme kunnskap om reindrift og reindriftssamisk kultur hos veterinærer, samt bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for analyse og oversikt over sykdommer hos rein.

Del artikkel