Reduksjon i forekomst av salmonid alphavirus  (SAV) og pankreassykdom (PD) i første halvår 2021.

Nesten en halvering av PD og SAV er gode nyheter. Nå har Veterinærinstituttet publisert halvårsrapporten.

 

- Halvårsrapporten viser tegn på en gledelig utvikling med hensyn på PD. Vi ser jevnt over nesten en halvering i antall rapporterte tilfeller sammenlignet med samme periode i 2020, forteller avdelingsdirektør for fiskehelse og –velferd ved Veterinærinstituttet Edgar Brun.

Han legger til at det ennå er det litt tidlig på året for å trekke konklusjoner.

- Men vi følger opp utviklingen for å se hva som bidrar til denne positive utviklingen.

Du finner halvårsrapporten her.

Oversikt over antall tilfeller

Tabellen viser en oversikt over antall innmeldte tilfeller med SAV-infeksjon og/eller PD for året så langt. Lokalitetene er oppdelt etter hvilken produksjonssone de befinner seg. I henhold til PD-forskriften (FOR-2017-08-29-1318), inngår produksjonssone 2-6 i PD-sonen, mens produksjonssone 1 og 7-13 inngår i overvåkingssoner. 

Oversikten viser tilfeller som er meldt inn til Veterinærinstituttet fra Mattilsynet, basert på analyser utført ved private laboratorier eller ved Veterinærinstituttet.

Mistanker meldes inn på bakgrunn av positive funn av SAV eller kliniske tegn på sykdom eller på bakgrunn av epidemiologi (for eksempel flytting av fisk med påvist SAV til lokaliteten eller samdrift med SAV-positive lokaliteter).

 

De mistankene som er bekreftet er oppført i kolonnene «antall mistanker bekreftet». Disse mistankene er bekreftet gjennom histopatologisk undersøkelse av innsendt organmateriale og viruspåvisning i samme individ.

I PD-forskriften er det krav om genotyping av alle funn av SAV. Antall tilfeller av SAV2 og SAV3 i PD-sonen er vist i tabellen. 

 

Grafen viser det totale antallet innmeldte mistanker av SAV for januar – juni 2021.

Del artikkel