Rabiesmistanke hos rein fra Svalbard avkreftet

Veterinærinstituttet avkrefter mistanke om rabies hos to reinsimler på Svalbard.

Materiale fra de to reinsimlene, som ble avlivet av Sysselmannen i forrige uke, ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for rabiesundersøkelse. Veterinærinstituttet har ikke påvist rabiesvirus i prøver fra dyrene.

Veterinærinstituttet undersøker nå prøver av hjernevev og lymfeknuter fra de to reinsdyrene for rutinemessig testing for CWD (skrantesjuke).

Reinen som ble funnet i Tverrdalen ved Longyearbyen på Svalbard var lam i bakparten. Reinen som ble funnet i Collesdalen var syk og kunne ikke stå oppreist.

Rabies på Svalbard

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard og det har vært registrert utbrudd av rabies blant viltlevende dyr på Svalbard i 1980 og 2011. I 2018 ble det påvist rabies på fire rever og ett reinsdyr.

- Dersom du observerer reinsdyr eller svalbardrein som er døde, syke eller viser unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard. Ikke håndter dyrene selv! Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for rabies.

Mattilsynet er fagmyndighet på dyrehelseområdet på Svalbard. Det er Sysselmannen som har beredskapsansvaret på Svalbard og iverksetter og koordinerer tiltak. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir Mattilsynet faglige råd. Folkehelseinstituttet gir faglige råd om smitte til mennesker.

Les også nyhet fra Mattilsynet

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet

Del artikkel