Porcint respiratorisk coronavirus hos svin i Rogaland og Agder

Veterinærinstituttet har per 12. september påvist antistoffer mot porcint respiratorisk coronavirus (PRCV) hos svin i 27 svinebesetninger i Rogaland og Agder, deriblant flere avlsbesetninger og to purkeringnav.

Den første påvisningen av PRCV i Norge ble gjort av Veterinærinstituttet i slutten av august 2018 i forbindelse med Mattilsynets overvåkningsprogram for spesifikke virusinfeksjoner hos svin. Resultatene er bekreftet ved Veterinærinstituttet i Danmark.

PRCV er ikke tidligere påvist i Norge, men er utbredt i resten av Europa.

Angriper luftveiene hos svin

PRCV smitter ikke til mennesker eller andre husdyr. PRCV er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris. Smittede dyr kan ha få eller milde symptomer.

-Gris som er smittet av PRCV blir ofte ikke synlig syke, men de kan bli svekket og dermed mer mottagelige for andre infeksjoner og sykdommer, sier Carl Andreas Grøntvedt, svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

PRCV smitter vanligst ved at smittede dyr har kontakt med hverandre gjennom forflytning av levende dyr, som kjøp og salg av gris, men virus kan også spres mellom besetninger gjennom luft, eller ved at mennesker eller utstyr har med seg virus fra en besetning til en annen. Det er foreløpig uvisst hvordan viruset har kommet inn i de smittede besetningene i Norge.

Bistår Mattilsynet

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra aktuelle svinebesetninger på oppdrag fra Mattilsynet, bistår Mattilsynet og næringen med å kartlegge mulige smitteveier og gir råd om hvordan situasjonen bør håndteres.

Les mer om PRCV >

Les mer på Mattilsynets nettsider >

Carl Andreas Grøntvedt

Fagansvarlig - Svin, forsker
Mobilnr: +47 91884086
E-post: carl-andreas.grontvedt@vetinst.no

Del artikkel