PD-rapport for første kvartal er offentliggjort

Første kvartal 2020 er det registrert 40 mistanker og 24 bekreftede tilfeller av PD i norske oppdrettsanlegg. Av mistankene hvor genotypen er blitt stadfestet, var 24 SAV 3 og 9 SAV 2. I to tilfeller var det mistanke om begge variantene.

Geografisk fordeling og andre detaljer finner du her:

Pankreassykdom (PD) - utbrudd og statistikk

Del artikkel