Overvåkning av Campylobacter spp i slaktekylling bidrar til økt mattrygghet

Mattilsynet, Animalia, fjørfenæringen og Veterinærinstituttet samarbeider hvert år om overvåkning av Campylobacter spp i slaktekylling som slaktes ved maksimalt 50 dagers alder. Ny rapport med resultatene for 2023 er nå klar.

Prøvetaking av slaktekylling fra mai til oktober i fjor viste at 6,1 % av flokkene testet positivt for bakterien Campylobacter spp. Totalt ble 2100 flokker fra 505 gårder prøvetatt.

Flokker som tester positivt for Campylobacter spp blir enten varmebehandlet eller fryst i minimum 3 uker, noe som reduserer antall Campylobacter spp som forbruker utsettes for betydelig, og overvåkningsprogrammet er dermed et viktig bidrag til økt mattrygghet i den norske befolkningen.

Årets resultat på 6,1 % positive flokker er innenfor intervallet sammenliknet med tidligere år der det i 2020, 2021 og 2022 var et resultat på henholdsvis 6,1%, 5,8% og 4,8% Campylobacter spp positive flokker.

Rapporten «The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2023» og Handlingsplanen for 2024 kan leses her.

Del artikkel