Opptak fra lansering av Fiskehelserapporten 2022

Opptak fra lansering av Fiskehelserapporten for 2022 den 8. mars er nå tilgjengelig.

Marineholmen i Bergen 8. mars 2023

 • 0:00:00 Velkommen ved Torill Moseng, adm. dir. Veterinærinstituttet, og Nina Stangeland, adm. dir. NCE Seafood Innovation
 • 0:05:23 Åpning ved Fiskeriminister Bjørnar Selnes Skjæran
 • 0:15:01 Overrekkelse av Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet til Mattilsynet ved Ingunn Midttun Godal
 • 0:24:53 Presentasjon av hovedfunn fra Fiskehelserapporten ved Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet
 • 1:06:20 Kysten rundt med fiskehelsetjenestene - Troms og Finnmark, Kay Roger Fjellsøy 1:17:02 Nordland, Mattias Bendiksen Lind
 • 1:27:08 Møre og Romsdal og Trøndelag, Tore Hovland
 • 1:38:32 Sør-vest, Hanna Sæteraas Bjerke
 • 1:47:55 Spørsmålsrunde
 • 1:56:00 Prisutdeling
 • 2:05:30 Sår ved Duncan Colquhoun, Veterinærinstituttet
 • 2:20:35 Bærekraft i det blå ved Edgar Brun, Veterinærinstituttet
 • 2:37:02 Ny kunnskap om slakta velferd ved Stine Gismervik, Veterinærinstituttet
 • 2:58:05 Panelsamtale: Hvordan kan dyrevelferdsmeldingen bidra til bedre fiskevelferd og mindre dødelighet?

Her finner du vår nettmelding fra 8. mars 2023 Intensiv produksjon og avlusning øker helse- og velferdsproblemene i lakseoppdrett.

Del artikkel