Opptak fra lansering av Fiskehelserapporten

Opptak fra lansering av Fiskehelserapporten for 2021 den 8. mars er nå tilgjengelig. 

Del artikkel