Ønsker å styrke samarbeidet mellom Norge og Mongolia

Veterinærinstituttet ønsker å styrke samarbeidet med Mongolia innen dyrehelse og mattrygghet. Dette kommer frem i rapporten NOR-MON-HEALTH som ble presentert av Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonallisering ved Veterinærinstituttet, for landbruks- og matminister Olaug Bollestad og Mongolias president Khaltmaagiin Battulga tirsdag 28. januar.

- Vår presentasjon av rapporten til den norske landbruks- og matministeren og presidenten i Mongolia, understreker at begge landene anser dyrehelse og produksjon av trygg og berekraftig mat som svært viktig. Til tross for at den geografiske avstanden mellom Norge og Mongolia er stor, har vi sammen med våre mongolske kolleger identifisert flere felles utfordringer relatert til temaer innen smittsomme sykdommer, utbruddshåndtering og sikkerhet i næringskjeden der vi mener vi kan samarbeide, sier Carlos das Neves.

Offisielle besøk resulterte i konkrete forslag til samarbeidsprosjekter

I juni 2019 var fire forskere fra Veterinærinstituttet på offisielt besøk i Mongolia. Som et resultat av kunnskapsutveksling og diskusjoner under dette besøket, presenterer NOR-MON-HEALTH rapporten fire forslag til samarbeidsprosjekter med mål om å øke kompetanse innen Én Helse.

  1. Styrke forutsigbarhet og forebygging: kompetansebygging innen veterinærepidemiologi
  2. Styrke deteksjon gjennom bedre diagnostiske undersøkelser
  3. Styrke respons på AMR: forbedre bakteriologisk diagnostikk og testing av antimikrobiell resistens
  4. Styrke respons på nye sykdommer og agens: etablere metoder og bygge kompetanse med cellekulturer samt gjennomføre en pilotstudie på oral vaksine mot rabies

- Både Norge og Mongolia kan dra nytte av å dele kunnskap og erfaringer, og jeg mener at de fire foreslåtte prosjektene for videre samarbeid er gode veier videre for å forbedre dyrehelse og beredskap i begge landene, konkluderer das Neves. 

Her kan du lese mer og laste ned rapporten

Del artikkel