Nytt prosjekt skal hindre spredning av Gyrodactylus salaris mellom Finland og Norge

Veterinærinstituttet og det finske mattilsynet har startet et prosjekt som skal hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i nord.

Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet og det finske mattilsynet (Ruokavirasto), og det er finansiert av Interreg-Aurora, et program som skal bidra til samarbeid i grenseområdene mellom Sverige, Finland, Norge og Sápmi. Målet er å øke bevisstheten rundt Gyrodactylus salaris og om truslene knyttet til spredning av parasitten i de nordlige områdene av Norge og Finland. Det er et spesielt fokus på elvene Pasvik, Tana og Neiden som renner gjennom begge land.

Prosjektet er finansiert av Interreg-Aurora
Prosjektet er finansiert av Interreg-Aurora

Våre verdifulle grensevassdrag

Prosjektet består av fire arbeidspakker, hvor Veterinærinstituttet er involvert i én av dem. Eierne av prosjektet er EU sitt Senter for næringsliv, Samferdsel og Miljø (ELY) i Lappland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark fra Norge.

Informasjon og kunnskap fra både den norske og den finske delen av grensevassdragene skal kombineres, slik at det kan dannes et felles og helhetlig bilde av endringer som skjer. Prosjektet er utviklet etter anbefalinger fra Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen og skal styrke det grenseoverskridende samspillet mellom kommuner, vitenskapelige institutsjoner og statlige myndigheter i Norge og Finland.

Mer fokus på G. salaris

For å øke fokuset på G. salaris vil prosjektet utarbeide en kommunikasjonsplan sammen med en detaljert beredskapsplan. I dette arbeidet er det norske Mattilsynet også involvert. I tillegg vil Veterinærinstituttet demonstrere bruken av miljø-DNA-metoder for påvisning av Gyrodactylus–parasitter. Disse metodene vil bli ytterligere forbedret og testet i samarbeid med det finske mattilsynet.

- Parasitten G. salaris er påvist i totalt 53 norske elver, men behandling av elvene har i de senere årene bidratt til at det nå er bare ti elver igjen som er smittet. Ingen elver i Troms og Finnmark er smittet per i dag og Finland har også fristatus wfor parasitten i grenseområdene mot Norge. I de finske elvene som drenerer til Østersjøen er parasitten endemisk, som vil si at den er naturlig forekommende der, men den finnes ikke i nedslagsområdene til Pasvik, Tana og Neiden. Da disse tre elvene er store og viktige laksevassdrag er det spesielt viktig å forhindre spredning av parasitten til disse elvene, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet Haakon Hansen.

Del artikkel