Ny tenketank antimikrobiell resistens sparket i gang

Denne saken er eldre enn to år

Det er godt kjent at antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel. Resistens mot medikamenter som brukes mot soppinfeksjoner er en viktig del av dette bildet. Dessverre er det lite oppmerksomhet om soppresistens, selv om det haster å innføre tiltak for sikre fortsatt effektiv behandling av soppinfeksjoner, både i matproduksjon og til medisinsk bruk.

Nylig fikk Veterinærinstituttet bevilget penger fra Forskningsrådet til et tenketankprosjekt om azoleresistens (Interdisciplinary think tank to minimize the emergence and spread of antifungal resistance - ResAzoleNet). Denne uken ble tenketanken sparket i gang. −Vi skal nå [PM1] belyse og samle kunnskap om soppresistens i et én helse-perspektiv og identifisere kunnskapshull og forskningsbehov, sier Ida Skaar ved Veterinærinstituttet som er prosjektleder. – I tillegg skal foreslå nye forskningsprosjekter. Vi vil prøve å nå fram til relevante nasjonale og internasjonale myndigheter og interessenter, og om et drøyt år skal prosjektet avsluttes med en internasjonal konferanse for å dele kunnskap og diskutere utfordringer og nye strategier, avslutter hun.

Partnere

  • Veterinærinstituttet (VI)
  • Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi (NRMM), Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • Radboud University Nijmegen Medical Center (RUNMC), Nederland
  • Statens Serum Institut (SSI), Danmark
  • Norges  miljø- og biovitenskapelige universitet  (NMBU)
  • Mattilsynet
  • Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

Ida Skaar

Seksjonsleder / Seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel