Ny rapport: Helseovervåkingen av vill laksefisk

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet gjennomfører helseovervåking på vill laksefisk på oppdrag fra Mattilsynet. Programmets har som overordnede mål å undersøke kilder til og forekomst av smittestoff i vill laksefisk, og har spesielt fokus på virus som er vanlig og forårsaker sykdom i oppdrett. 

Les mer om Mattilsynets overvåkings og kartleggingsprogram.

Veterinærinstituttet kartlegging av Piscine orthoreovirus 3 (PRV3) i vill laksefisk avdekte at dette viruset er vanlig i sjøørret.

Les rapporten fra Veterinærinstituttet.

Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av flere virus i tilbakevandrende laks i Etneelva. Det ble gjort svært få funn av virus i dette materialet selv om de samme virusene er vanlige i oppdrett.

Les rapporten fra Havforskningsinstituttet.

Her finner du tidligere rapporter fra 2012-2016.


Kontaktpersoner: 

Veterinærinstituttet: Åse Helen Garseth, forsker, ase-helen.garseth@vetinst.no, tlf: 489 91 095
Mattilsynet: Odd Brimsøe, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, odbri@mattilsynet.no , tlf: 934 32 594.
Havforskningsinstituttet: Abdullah Madhun, seniorforsker, abdullah.madhun@hi.no, tlf: 947 85 883

Del artikkel