Helseovervåking hos vill laksefisk

Veterinærinstituttet overvåker forekomst og utbredelse av sykdomsagens hos vill laksefisk i ferskvannsfasen.

Helseovervåkingsprogrammet for vill anadrom laksefisk har som overordnet mål å undersøke kilder til og utbredelsen av sykdomsfremkallende agens i vill laksefisk. Veterinærinstituttet har ansvaret for ferskvannsfasen i programmet mens Havforskningsinstituttet har ansvaret for den marine fasen.

Rapport for overvåkingsdata fra 2018 rapporteres samtidig med Havforskningsinstituttet sin overvåking av vill laksefisk i sjø, og publiseres i løpet av juni 2019. 

2018

Gill disease is a significant problem in Atlantic salmon farming in Norway, both in production of juveniles on land and in on-growing sites in the sea. A number of infectious agents are associated with gill disease in farmed salmon and rainbow trout, and our knowledge is continuously increasing.

Last ned rapport

Eldre rapporter