Helseovervåking hos vill laksefisk

Veterinærinstituttet overvåker forekomst og utbredelse av sykdomsagens hos vill laksefisk i ferskvannsfasen.

Helseovervåkingsprogrammet for vill anadrom laksefisk har som overordnet mål å undersøke kilder til og utbredelsen av sykdomsfremkallende agens i vill laksefisk. Veterinærinstituttet har ansvaret for ferskvannsfasen i programmet mens Havforskningsinstituttet har ansvaret for den marine fasen.

Rapport for overvåkingsdata fra 2018 rapporteres samtidig med Havforskningsinstituttet sin overvåking av vill laksefisk i sjø, og publiseres i løpet av juni 2019. 

2017

Heart and Skeletal Muscle Inflammation (HSMI) caused by piscine orthoreovirus (PRV1) is a common viral diseases of farmed Atlantic salmon in Norway. A related virus, called PRV3, is present at all levels of the rainbow trout production cycle in Norway and is associated with HSMI-like lesions in this species. In 2017, the objective of the health monitoring program in wild salmonids was therefore to investigate the occurrence of PRV3 in wild salmonids.

Last ned rapport

Eldre rapporter