Helseovervåking hos vill laksefisk

Veterinærinstituttet overvåker forekomst og utbredelse av sykdomsagens hos vill laksefisk i ferskvannsfasen.

Helseovervåkingsprogrammet for vill anadrom laksefisk har som overordnet mål å undersøke kilder til og utbredelsen av sykdomsfremkallende agens i vill laksefisk. Veterinærinstituttet har ansvaret for ferskvannsfasen i programmet mens Havforskningsinstituttet har ansvaret for den marine fasen.

Rapport for overvåkingsdata fra 2019 rapporteres samtidig med Havforskningsinstituttet sin overvåking av vill laksefisk i sjø, og publiseres i løpet av juni 2020. 

2019

In 2019, the objective of the health-monitoring program was to investigate occurrence and co-infections of PMCV, PRV-1, PRV-3, SAV and ASCV in wild Atlantic salmon and seatrout captured in the sea. The prevalence of pathogens in wild salmonids before they enter freshwater is an important reference point in the investigation of disease interaction between wild and farmed salmonids. Invading pink salmon were included in the programme to increase the knowledge about their role in introduction and spread of fish pathogens in Norway.   

Last ned rapport

Eldre rapporter