Ny harepestsesong i gang

Veterinærinstituttet har i løpet av august påvist harepest (tularemi) hos fem harer. Tre av harene kom fra Østfold og Follo, én fra Dovre og én fra Stor-Elvdal.

Harepest, også kalt tularemi, er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare. Sykdommen, som oftest forekommer sensommer og høst, skyldes infeksjon med bakterien Francisella tularensis. Harepest kan også smitte til mennesker og forårsake sykdom.

– Påvisning av tularemi hos hare gir grunn til å være på vakt mot sykdommen, og er et varsel om at bakterien finnes i området. Dette er spesielt viktig nå som vi nærmer oss jaktsesong. Så langt i år har vi påvist sykdommen i Rygge, Våler og Nordre Follo, samt i Stor-Elvdal og Dovre, sier Malin Rokseth Reiten, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet.

- Ikke ta på en syk eller død hare. Man bør heller ikke drikke vann fra bekker eller andre usikre vannkilder i området. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet, sier hun.

Harepest forekommer over hele landet, men er oftest påvist i Sør-Norge. De fleste tilfellene forekommer på ettersommeren og høsten, men sykdommen kan også dukke opp tidligere i sesongen. Harepestsesongen er vanligvis over når frosten kommer.

- En smittet hare blir svært syk og dør vanligvis etter noen få dager. Vi har mindre kunnskap om hvor sykdomsfremkallende denne bakterien er hos smågnagere og enkelte arter fungerer mest sannsynlig bare som smittereservoar, sier Rokseth Reiten.

- Haren er normal lett på fot og typisk for syke harer er at de er treigere enn normalt. Likevel, rett etter de blir smittet kan de virke friske, forklarer hun.

Les mer om harepest hos dyr.

- Kjæledyr og husdyr er relativt lite mottakelige for harepest, men hunder som smittes får normalt feber og lite matlyst i noen dager. De blir vanligvis ikke alvorlig syke og sykdomstegnene går som regel over i løpet av få dager. Likevel kan noen individer behøve behandling hos veterinær.

Malin Rokseth Reiten forklarer videre at man bør, i den grad det er mulig, ikke la hunder spise eller snuse på døde harer eller smågnagere. Mennesker som skal håndtere haren må gjøre dette forsvarlig og ta forhåndsregler for å forhindre smitte.

Finner du en død eller syk hare, ta kontakt med det lokale Mattilsynet, som gir råd om hvordan dyret skal håndteres videre.  Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet avgjøre om haren skal sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

For å påvise harepest må dyret obduseres. Deretter påvises bakterien i indre organer med en molekylærbiologisk metode (PCR).

Les mer om harepest hos menneske på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Les mer om harepest (tularemi) i Norge i Dyrehelserapporten 2022, under kapittelet Ville dyr. 

Del artikkel