Ny fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet

Torfinn Moldal har tiltrådt stillingen som fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet. Han overtar etter Ingunn Sommerset som gikk over i en seksjonslederstilling i fjor. 

– Som fiskehelseansvarlig ønsker jeg å bidra til å gjøre fiskeoppdrett til enda mer bærekraftig, med en produksjon på fiskens premisser. Jeg ser fram imot å jobbe sammen med et stort nettverk av kolleger på Veterinærinstituttet og i forvaltning og næring, sier Torfinn Moldal.

Doktorgrad på tarmhelse hos laks

Moldal kommer fra Lillehammer og er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole i 1999. Han har jobbet med beredskap, diagnostikk, forskning og overvåking innen ulike fagområder og seksjoner på Veterinærinstituttet siden 2000. I 2019 disputerte han på NMBU Veterinærhøgskolen med en doktorgrad om tarmhelse hos Atlantisk laks.

Bergen, Trondheim og Ås

Veterinærinstituttet har per i dag tre fiskehelseansvarlige. Ewa Harasimczuk har base i Bergen, Åse Helen Garseth i Trondheim og Moldal på Ås. I tillegg har Kristine Gismervik – også med base i Trondheim – fagansvar for fiskevelferd. De fiskehelseansvarlig skal ha nær kontakt med forvaltning og næring, koordinere og utarbeide kunnskapsstøtte og delta i beredskapsarbeid ved mistanke om eller påvisning av alvorlige smittsomme sykdommer. Formidling i ulike format samt initiering av og deltakelse i forskningsprosjekt og oppdrag tilligger også stillingen.

– Som fiskehelseansvarlig skal jeg ha en oversikt over hva som skjer innen alt fra smitte, sykdom, overvåkning og forskning. Det var det brede fokuset som følger med stillingen som fristet meg til å søke, forteller Moldal.

 

Del artikkel