Musegiften alfakloralose kan forgifte katter og hunder

Denne saken er eldre enn to år

Alfakloralose er i sterkt økende bruk som musemiddel og selges fritt på markedet i jernvarehandlere og hagesentre etc. i form av åtestasjoner og etterfyllingsposer.

Dette giftstoffet er i ferd med å overta privatmarkedet av musemidler etter at utlegg av de giftene som gir blødninger (antikoagulant-rotte- og musegifter) har blitt forbeholdt skadedyrfirmaer og bønder både i Norge og andre land. Alfakloralose gir narkose med nedsatt kroppstemperatur, og forgiftede mus dør vanligvis av nedkjøling.   

Alfakloralose kan også forgifte kjæledyr. Forgiftningen er rapportert å være vanligere hos katter enn hos hunder, noe som har sammenheng med katter i større grad fanger mus og dessuten at katter er noe mer sensitive for stoffet enn hunder. Veterinærinstituttet registrerer at det nå forekommer eller er mistanke om en rekke slike forgiftningstilfeller hos kjæledyr i Norge og andre nordiske og europeiske land. Forgiftningen gir raskt inntredende ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur, og eventuelt koma. Det er ofte sterk sikling og det kan forekomme kramper. Behandlingen er generell og symptomatisk, og det finnes ingen spesifikk motgift. Kjæledyra bør gis ro og tilstrekkelig varme. Likevel bør dyrlege kontaktes raskt for optimal behandling.  

Veterinærinstituttet har etablert metode for å analysere alfakloralose i prøver av urin, blod, mageinnhold eller organer fra forgiftede dyr.  

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel