Mistanke om herpesvirusinfeksjon hos hest

Denne saken er eldre enn to år

Det er mistanke om at en hest er smittet av en sjelden form for herpesvirus, som kan gi ustøhet og lammelser.

En hest som deltok på Norwegian Horse Festival på Lillestrøm 21. - 24. februar, er sendt til isolatet på Bjerke dyrehospital. Hesten, som er hjemmehørende i Bergen, har symptomer fra nervesystemet. Det er tatt prøve for å undersøke om hesten har EHV – ekvint herpesvirus.

Herpesvirus hos hest

Herpesvirus forekommer blant hester over hele verden, inkludert i Norge. Herpesvirus finnes i flere ulike varianter.

Mest vanlig er at virus gir luftveisinfeksjoner.  Én variant, som kalles EHV-1, forårsaker luftveisinfeksjon, abort hos drektige hopper eller, mer sjelden, nevrologiske symptomer, som i dette tilfellet.

Symptomene ved den nevrologiske formen er svakhet og ustøhet, særlig i bakparten, og det kan utvikle seg til lammelser. Det angis at symptomene utvikler seg raskt og opptrer fra 4 til 8 dager (variasjon 1-10 dager) etter at hesten har hatt feber.

Det har vært flere tilfeller av den nevrologiske formen i Sverige de siste månedene. Man har dessuten sett en økning av denne formen både i Europa og USA gjennom de siste 10 årene.

Herpesvirusinfeksjon hos hest er meldepliktig til Mattilsynet i gruppe C. Det betyr at den ikke regnes blant de mest alvorlige eller mest smittsomme hestesykdommene. Den smitter ikke til mennesker.

Smittespredning og diagnose

Smitte spres lettest via dråpesmitte fra hester som har luftveissymptomer, men også hester med nevrologiske symptomer skiller ut virus og kan smitte andre. Abortfostre og fosterhinner inneholder store mengder virus.

Herpesvirus invaderer kroppens celler, først og fremst i endotel-celler, celler i blodkarenes innside. Dette skjer særlig i luftveiene, livmoren og/eller i hjerne og ryggmargen. Virus forsvinner ikke etter endt infeksjon, men forblir i et hvilestadium inne i cellene. Da er ikke hesten smittefarlig. Imidlertid kan viruset bli aktivt igjen på et seinere stadium, ofte i forbindelse med stress.

Virus eller antistoffer kan påvises i blodprøve med PCR (påvisning av virus i akutt fase) eller serologisk test, der man påviser en økning i antistoffer fra tidlig fase til etter 10-14 dager.

Behandling og kontroll

Det finnes ingen spesifikk behandling for herpesvirusinfeksjoner, kun godt stell, ro og støtteterapi etter symptomene. Hester med nevrologisk form kan trenge hjelp for å få tømt urinblæren. Det finnes vaksine mot herpesvirus 1 og 4 som kan fås på registreringsfritak, men nevrologisk form står ikke på produsentens indikasjonsliste.

Staller med smitte bør isoleres for å begrense smittespredningen.

Siden Mattilsynet normalt ikke ilegger offentlige restriksjoner ved gruppe C-sykdommer, må hesteeierne selv ta hovedansvaret for å begrense smitten. Staller med drektige hopper må være spesielt påpasselige.

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel