Lite oppdrettsfisk i elvene rundt Trondheimsfjorden i sportsfiskesesongen 2018

Ved analyse av skjell fra laks ble ti prøver klassifisert som oppdrettsfisk av totalt 2119 undersøkte prøver (0,5 %). 

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) har hatt fra 2011 til og med 2017, med analyse av skjellprøver for de samme seks elvene også i sportsfiskesesongen 2018. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. 

Hensikten med prosjektet er å avdekke andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskesesongen. 

Fra 1. juni til 17. september 2018 ble det undersøkt totalt 2119 prøver, som utgjør 41% av avlivet fangst ifølge fangststatistikken på vassdragenes hjemmesider per 01.11.2017. 

Her kan du laste ned hele rapporten.

Del artikkel