Lav forekomst av E. coli og Salmonella i friske spiseklare vegetabiler

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet undersøkt 118 prøver av vasket salat og sukkererter for E. coli og Salmonella.

Resultatene fra en undersøkelse av 118 prøver av friske spiseklare vegetabiler i 2021 tyder på at forekomsten av E. coli og Salmonella er lav og at den hygieniske kvaliteten er tilfredsstillende. Det ble undersøkt 37 prøver av sukkererter og 81 av vasket salat. Det ble ikke påvist Salmonella i noen av prøvene, mens det ble påvist E. coli over veiledende grenseverdier i kun én prøve av vasket salat. Resultatene fra denne undersøkelsen er på linje med tidligere undersøkelser av friske vegetabiler i Norge. 

Les rapporten Escherichia coli og Salmonella i friske spiseklare vegetabiler 2021

Del artikkel