Landbruks- og matministeren på Ås

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte denne uken nybygget til Veterinærinstituttet på Ås. I 2020 flytter Veterinærinstituttets Oslo-enhet til Ås, sammen med NMBU Veterinærhøgskolen.

- Det blir et bygg som gir muligheten for å bygge opp et fagmiljø, og et enda sterkere fagmiljø enn det vi har i dag, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

I nybygget får Veterinærinstituttet laboratoriefasiliteter i verdensklasse, inkludert en BSL-3 enhet med laboratorier og obduksjonssal, for å jobbe med de aller farligste sykdommene, som for eksempel rabies og afrikansk svinepest.

Vanlige laboratorier og obduksjonssaler har smittebeskyttelsesnivå BSL-2.

- Nybygget åpner for en styrking av beredskapen, gjennom kunnskapsutvikling, diagnostikk og forskning på sykdommer hos fisk, landdyr og mennesker, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Allerede i dag skal alt av prøvemateriale sendes direkte til Veterinærinstituttet i Oslo, hvis det er mistanke om alvorlig smittsom sykdom, for eksempel ved mistanke om miltbrann hos storfe, afrikansk svinepest hos gris eller mistanke om rabies hos reinsdyr på Svalbard.

Det er fordi analyser av slikt prøvemateriale krever spesialiserte analyser og/eller et høyt smittebeskyttelsesnivå. Det er det bare Veterinærinstituttet i Ås/Oslo som har.

Det er Statsbygg som oppfører de nye veterinærbyggene, som skal huse Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Byggene består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom.

Bygningene til Veterinærinstituttet blir i nordenden av bygningskomplekset.

Les mer om byggeprosjektet >

Gaute Lenvik

Administrerende direktør
Mobilnr: +47 91788686
E-post: gaute.lenvik@vetinst.no

Del artikkel