Kunne norsk laks blitt motstandsdyktig mot gyro?

Er det mulig for norsk laks å utvikle motstandsdyktighet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris? Ja, men det ville tatt flere hundre år, konkluderer ekspertgruppe.

Det er brukt mye tid og ressurser på å utrydde lakseparasitten  Gyrodactylus salaris i Norge, og innsatsen har gitt resultater. 38 av de opprinnelig 51 rammede elvene er friskmeldte, fem elver er behandlet men ennå ikke friskmeldt og åtte er ennå ikke behandlet. 

Men kunne laksen over tid blitt motstandsdyktig mot parasitten, enten naturlig eller gjennom målrettet avl? En bredt sammensatt ekspertgruppe med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet, INAQ, Aquagen og Nord Universitet har på oppdrag fra Miljødirektoratet gått gjennom eksisterende kunnskap og vurdert muligheten for dette.

–Det er genetisk mulig for laks å utvikle resistens mot Gyrodactylus salaris, men i praksis vil det være svært krevende og ta flere hundre år eller lengre, konkluderer NINAforsker Sten Karlsson, som har ledet gruppen.

I denne perioden på flere hundre år ville laksepopulasjonene ligget under gytebestandsmålet, uten høstbart overskudd.

Avl kan speede opp prosessen, men gi negative bivirkninger

Et seleksjonsprogram med målrettet avl ville kunne gi raskere utvikling av motstandsdyktighet, men forskerne påpeker at det da vil være en utfordring å ta vare på genetisk variasjon og de trekkene som gjør de forskjellige populasjonene tilpasset de ulike elvene.

–I tillegg ville en strategi med mål om å utvikle resistens i stedet for å utrydde parasitten øke risikoen for spredning til nye vassdrag, med negative konsekvenser for laksepopulasjonene i de infiserte elvene i uoverskuelig framtid, sier Karlsson.

Les mer: NINA Report 1812. The potential for evolution of resistance to Gyrodactylus salaris in Norwegian Atlantic salmon

En tilsvarende sak er publisert hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Haakon Hansen

Seniorforsker (1110)
Mobilnr: 4745244095
E-post: haakon.hansen@vetinst.no

Del artikkel