Koronaviruset er en folkehelseutfordring

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet følger utviklingen omkring spredning av det nye koronavirus (2019-nCoV) fra Kina. Utbruddet representerer en folkehelseutfordring, og Veterinærinstituttet bistår helsemyndighetene i deres arbeid i den grad det er behov for det.

Det er en tidligere ukjent variant av koronavirus som har forårsaket luftveisinfeksjoner hos mennesker i Wuhan i Kina. Fra Kina har utbruddet spredd seg til andre land, og det antas også at det før eller senere kan komme til Norge.

Sykdomsutbruddet antas å ha sitt opphav i dyr. Flaggermus er omtalt som den mest aktuelle smittekilden, og det er godt kjent av flaggermus kan være smittekilde for virus inkludert flere koronavirus. 

Zoonoser kan smitte mellom dyr og mennesker

Det finnes mange ulike koronavirus, og enkelte av disse kan smitte mellom dyr og mennesker. Sykdommer som skyldes smitte mellom dyr og mennesker, kalles zoonoser. Slike sykdommer kan forårsakes av ulike smittestoff (agens) som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner. Det faktum at noen sykdommer kan overføres mellom dyr og mennesker illustrerer behovet for å jobbe etter én-helse prinsippet der vi kombinerer kunnskap fra humanmedisin, veterinærmedisin og miljøvitenskap. 

Ikke alle zoonotiske smittestoff gir sykdom hos dyr, men de kan likevel være bærere av smittestoff og overføre disse til mennesker. Overføring av smittestoffer mellom dyr og mennesker skjer på ulike måter som direkte kontakt, via avføring, via miljøet og gjennom mat som kommer fra dyr (kjøtt, egg og melkeprodukter). Det er ikke nok at mennesker og dyr er i samme område; viruset må også tilpasse seg en ny dyreart som mennesker for å kunne smitte over. Det er dermed heller ikke gitt at et virus blir smittsomt blant mennesker. 

Følger situasjonen og bistår helsemyndigheter

Veterinærinstituttet, i likhet med Mattilsynet, følger situasjonen nøye i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre faglige partnere. Veterinærinstituttet har som en av sine oppgaver å ha en samlet oversikt over forekomsten av zoonoser hos tamme og ville dyr, i mat og miljø. Instituttet er i tillegg Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) for en rekke zoonoser i Norge.

Les mer om zoonoser på vår nettside og i Veterinærinstituttets årlige zoonoserapporter (rapportene er listet ut nederst på siden). 

Se også nettmelding fra Mattilsynet om sykdomsutbruddet.

Her finner du oppdatert informasjon om utbruddet i Kina

Del artikkel