Koronavirus og dyr i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet følger med på situasjonen rundt det nye koronaviruset som kan gi sykdommen COVID-19. Det er kommet noen henvendelser om hva denne smitten kan bety for dyr, og om dyr kan bidra til å spre smitte. Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at sykdommen COVID-19 per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Selv om viruset i utgangspunktet antas å ha oppstått hos dyr, er det foreløpig ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr vil kunne utgjøre en smittekilde til COVID-19 for mennesker i Norge. Det er ikke meldt om sykdomstilfeller hos dyr som følge av infeksjon med dette viruset.

Da dette er en ny virussykdom hvor det fortsatt finnes noen kunnskapshull, anbefaler Veterinærinstituttet inntil videre at personer med påvist koronavirussmitte, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Veterinærinstituttet følger med på forskningen og kunnskapsutviklingen på dette området, og vil oppdatere sine råd fortløpende.

Generelt er det alltid anbefalt å sikre god håndhygiene i forbindelse med kontakt med dyr. Eiere, røktere eller andre som har kontakt med matproduserende dyr, bør fortsatt være årvåkne med hensyn på generelle smittehygieniske tiltak.

I forbindelse med utenlandsopphold, anbefaler Veterinærinstituttet spesielt at det utvises forsiktighet rundt kontakt med dyr. Dersom man har besøkt dyrehold i utlandet, er det i visse tilfeller krav om ventetid før man har kontakt med dyr i Norge. Les mer om det hos Mattilsynet  

Her finner du svar på vanlige spørsmål om dyr og koronavirus

Del artikkel