Kartlegging av antibiotikaresistente bakterier hos hest – Veterinærinstituttet og Mattilsynet ønsker hjelp!

Denne saken er eldre enn to år

I regi av Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) ønskes det hjelp til prøvetaking av totalt 300 hester i løpet av 2017, om mulig fra alle landsdeler. Vi ønsker kontakt med hestepraktiserende kolleger fra hele landet som har lyst å bidra.

Fra hver hest skal det tas:  

  • en nesesvaber for testing av MRSA
  • en faecesprøve (svaber) for testing av tarmbakterier (E. coli/ enterobakterier)

Prøvetaking vil foregå anonymt slik at opprinnelse av prøven vil være ukjent. Veterinær vil få en økonomisk kompensasjon for prøvetakingen på kr. 300,- per hest. Prøvetakingsutstyr (svabre) samt ferdigfrankert og adressert konvolutt vil bli tilsendt etter nærmere avtale.

Hest er en av de dyreartene hvor det er lite nasjonal kunnskap om forekomst av resistente bakterier. Kun en gang tidligere har hest vært inkludert i NORM-VET.  Antibiotikaresistens er et økende problem over hele verden. I Norge har vi hittil vært i en meget gunstig situasjon med lav forekomst av resistens i bakterier både fra dyr og mennesker. Det er stort fokus både nasjonalt og internasjonalt på å skaffe mer kunnskap om forekomsten av resistente bakterier i forskjellige reservoarer. Ved å bidra med prøvetaking av hester i din praksis, er du med på å fremskaffe slik viktig kunnskap. 

Dersom du eller din hesteklinikk vil hjelpe oss med prøvetaking så ta kontakt med oss for mer informasjon. For å delta bør du fortrinnsvis kunne skaffe til veie prøver fra minst 10, max 20 hester. Vi ønsker deltakende veterinærer/klinikker fra hele landet.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet:

Cecilie Mejdell, 23216391, Mejdell, cecilie.mejdell@vetinst.no

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel