Vil kun ha hjernevev og lymfeknute ved innsending av CWD-prøver

Denne saken er eldre enn to år

Over 30 000 hjortedyr skal testes for skrantesjuke (CWD) i år, og jegere bidrar med en stor del av prøvematerialet. Veterinærinstituttet ber jegerne om å sende inn kun hjernevev og lymfeknute fra dyret som skal testes.

– CWD-prøvene håndteres på et spesialisert smittelaboratorium, og derfor er det viktig å sende kun hjernevev og lymfeknute. Noen ganger opplever vi at jegere legger ved andre typer prøver sammen med CWD-prøvene, men da vil ikke de andre prøvene komme dit de skal, sier CWD-koordinator Jørn Våge i Veterinærinstituttet.

Skrantejsuke er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr, og den er alltid dødelig for dyr som blir smittet. Myndighetene jobber som å samle mer kunnskap om skrantesjuke, og til nå er over 75 000 CWD-prøver undersøkt. I år skal over 30 000 hjortedyr testes, og jegerne har en viktig rolle.

– Takk til alle jegere som bidrar med å ta prøver for å kartlegge skrantesjuke. De har gjort en uvurderlig innsats så langt, og det er avgjørende at de fortsetter å bidra, sier Våge.

Skal du levere kjever eller andre prøver av dyret du har skutt, kan du kontakte valdansvarlig, kommunen eller villreinutvalget for informasjon om hvor disse prøvene skal leveres.

Aktuelle lenker

Denne informasjonen er også publisert på Hjorteviltportalen sine nettsider. 

Del artikkel