Jegere gir risiko for å spre skrantesjuke og annen smitte

Denne saken er eldre enn to år

Forskere bak en artikkel i Nature Human Behaviour advarer og ønsker større bevissthet rundt risikoen for spredning av skrantesjuke gjennom jegere som forflytter seg mellom områder og land.

Forskerne har sett på hvor jegerne bor i forhold til hvor de jakter. Jegere kommer i direkte kontakt med smittsomt materiale som blod, bein og kjøtt. Uten tiltak, eller om jegere ikke følger disse, er det en risiko for smittespredning over lange avstander med mobile jegere.

Les hele saken på Hjorteviltportalen

Les saken "The unique spatial ecology of human hunters"i Nature Human Behavior

Kilde:
Mysterud, A., Rivrud, I.M., Gundersen, V., Rolandsen, C.M., and Viljugrein, H. The unique spatial ecology of human hunters. Nature Human Behaviour (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-0836-7

Del artikkel