Endrede rutiner for innsending av prøver fra fisk

Veterinærinstituttet gjennomfører nå en endring i logistikken for innsendelse av ulike typer prøver fra fisk og andre akvatiske dyr. Vi gjør dette for å utnytte vår regionale kapasitet og kompetanse på best mulig måte.

Følgende gjelder fra 1. februar 2024

Prøver til histopatologisk undersøkelse sendes til Veterinærinstituttets laboratorium i Harstad for prosessering og digital scanning. Avlesningen skjer digitalt av vårt histopatologiske team.

Prøver til virusdyrking og molekylærbiologisk analyse må sendes direkte til Veterinærinstituttets laboratorium i Ås.

Prøver til bakteriologisk undersøkelse (fersk materiale til dyrking, skåler, svaber, m.m.) sendes til Veterinærinstituttets laboratorium i Bergen.

Det er fortsatt mulig å sende ulike prøver til ett av laboratoriene.  Dersom ett av laboratoriene mottar prøver som vil kreve ulike analyser, vil vi selv foreta en intern fordeling i henhold til analysested.

For innsendelse av hel fisk til undersøkelse ta kontakt med nærmeste VI-laboratorium for henvisning (Bergen, Harstad eller Ås).

Svar på ulike analyser som gjennomføres på samme prøveuttak/fisk, vil bli samordnet til et felles prøvesvar som også inkluderer henvisning til hvor prøvene er analysert.

Prøver fra oppdrettsfisk for sykdomsoppklaring kan rekvireres av fiskehelsepersonell, laboratorier, eller Mattilsynet.

Funn knyttet til ville akvatiske dyr skal registreres gjennom villfiskportalen. Spørsmål om innsendelse av hel villfisk, organprøver  eller om portalen generelt, kan sendes til sykvillfisk@vetinst.no eller kontakt nærmeste laboratorium.

I forbindelse med andre generelle spørsmål, rådgivning eller spesielle problemstillinger, kan en av våre fagansvarlige på fiskehelse kontaktes.  

Kontaktinformasjon for innsending av prøver fra fisk

 • Harstad

  Telefon: 77 06 26 64
  Postadresse: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad
  Besøksadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad

  E-post: vih@vetinst.no

 • Bergen

  Telefon: 91 85 88 66
  Postadresse: Thormøhlens gate 53C, 5006 Bergen
  Besøksadresse: Thormøhlens gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post: post.vib@vetinst.no

 • Ås

  Sentralbord: 23 21 60 00 
  Vare- og prøveadresse: Arboretveien 57, 1433 Ås

  E-post: postmottak@vetinst.no

Se øvrig kontaktinformasjon her

Del artikkel