Ingen mistanke om at dyr i Norge er smittekilde for virussykdommen covid-19

Denne saken er eldre enn to år

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av norske dyr.

 

Dette viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina, men det er ikke rapportert slike tilfeller fra andre steder i verden.

Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

I et vitenskapelig smitteforsøk i Kina skal man ha klart å smitte katter og ildere under visse eksperimentelle forhold, samt få overført smitte fra en katt til en annen med dråpesmitte. Funnet er ikke overraskende sett i lys av det vi vet om lignende virus. Det er viktig å huske på at dette er et vitenskapelig forsøk med små grupper av dyr, der man aktivt har tilført store virusmengder direkte inn i nesen på dyrene. Resultatene fra studien er ikke automatisk gyldige under naturlige forhold. Hunder, gris og fjørfe ble ikke smittet i den samme studien. Se også spørsmål og svar om dyr og koronavirus.

Nylig ble det funnet arvestoff fra koronavirus i avføring fra en katt i Belgia, som hadde oppholdt seg over tid i en leilighet med en smittet person. Katten viste sykdomstegn, men det kunne ikke konkluderes med at katten var syk på grunn av viruset, heller ikke at den skilte ut virus som kunne smitte videre. Ifølge den belgiske vitenskapskomiteen kan katten ha vært positiv på testene fordi den har fått i seg viruspartikler fra hjemmemiljøet, og at testen derfor kan ha vært positiv uten at katten selv var smittet.

Fra tidligere er det kjent at arvestoff fra viruset har blitt funnet i to hunder i Hongkong. Der er det så langt testet 25 dyr fra forskjellige hjem med smittede personer.

Til sammen er dette de tre eneste rapporterte tilfellene der det er funnet spor av viruset i prøver fra dyr.

Ha god hygiene rundt dyr

Hvis du er smittet med koronavirus kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt. Du kan også passe eller lufte dyrene til en person som er smittet. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyr.

Dersom kjæledyret ditt blir sykt, uansett om du er koronasmittet eller ikke, anbefaler vi som vanlig at du eller noen du kjenner tar det med til din lokale veterinær for å få det behandlet.

Enhver kontakt med egne eller andres dyr, eller utstyr som tilhører disse, bør ikke utgjøre noen smitterisiko så lenge man har en god håndhygiene. Dette er i tråd med generelle råd om samvær mellom dyr.og mennesker fra Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og andre faginstanser og interesseorganisasjoners

En tilsvarende nettmeldingen er publisert hos Mattilsynet. 

Mer informasjon om dyr og koronavirus

Del artikkel