Infeksiøs hematopoetisk nekrose påvist i Danmark og Finland

Den alvorlige fiskesykdommen infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er påvist i Danmark og Finland. Det er grunn til å frykte at IHN-viruset også kan spres til Norge via import av rogn, levende fisk og ferske produkter av regnbueørret og andre mottakelige arter. Innførsel av IHN til Norge vil ha alvorlige konsekvenser for fiskehelsen og norsk oppdrettsnæring.

Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er en alvorlig sykdom hos fisk. Norge har fristatus og sykdommen har aldri vært påvist her i landet. Viruset som forårsaker IHN er nylig påvist hos regnbueørret i to dambruk i Jylland, Danmark. Fisken viste ingen tegn til sykdom.

I løpet av 2021 har det blitt eksportert fisk til Østerrike, Tyskland, Nederland, Italia, Finland og Luxemburg fra anlegg som nå har fått påvist IHN i Danmark. Mottakeranleggene følges nå opp med testing og smittesporing, og så langt er det bekreftet smitte på regnbueørret eksportert til Åland i Finland. Her ble det påvist sykdomstegn forenelig med IHN. Flere danske fiskeanlegg er også under utredning for IHN. Situasjonen må derfor betegnes som uoversiktlig og alvorlig.

-Det er grunn til å frykte at sykdommen også kan innføres til Norge via import av rogn, levende fisk og ferske produkter av regnbueørret og andre mottakelige arter. Det er derfor særlig viktig at importører er bevisst denne risikoen og viser aktsomhet blant annet gjennom sporing av opprinnelse, sier fagansvarlig villfiskhelse ved Veterinærinstituttet Åse Helen Garseth. 

Det er også frykt for at virus kan spres i forbindelse med sportsfiske. For å hindre spredning av IHN-virus og andre virus mellom vassdrag er det viktig å desinfisere ALT fiskeutstyr før det tas fra et vassdrag til et annet.

Sykdommen infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er en alvorlig sykdom som skyldes infeksiøs hematopoetisk nekrose virus (IHNV). Sykdommen rammer laksefisk som regnbueørret, atlantisk laks, røye og stillehavslaks, men også en lang rekke andre fiskearter er mottakelige.

De viktigste tegnene på infeksjon med IHNV er utstående øyne og væske i bukhulen som skyldes problemer med væskebalanse og blodsirkulasjonen. Innvendige tegn kan være småblødninger i organer og svullent nyre. Det er oftest liten fisk som blir syk, mens større fisk kan være bærere av viruset uten å vise tegn på sykdom. IHN kan ikke smitte til mennesker.

Innførsel av IHN til Norge vil ha alvorlige konsekvenser for oppdrettsnæringen. Ved grunn til mistanke om IHN skal Mattilsynet varsles umiddelbart. Det skal også utvises aktsomhet for å hindre videre spredning av smitte.

→ Her finner du mer informasjon om IHN.

→ Her kan du lese om retningslinjer for desinfisering som er anbefalt av Mattilsynet.

Del artikkel