Hund død av mistenkt cyanobakterieforgiftning etter å ha badet

Veterinærinstituttet har i dag fått spørsmål om cyanobakterietoksiner som årsak til forgiftning av hund. En hund døde etter å ha badet i Akersvannet i Stokke.

Hunden var først hos lokal veterinær og deretter ble den fraktet til klinikk i Oslo der den døde. Ifølge veterinæren ble det påvist leverskader hos hunden. Det er mistanke om forgiftning med microcystiner, toksiner som lages av cyanobakterier (tidligere kalt blågrønnalger). Denne slekten kan produsere mange ulike toksiner, blant annet av typen microcystiner. Disse toksinene er kjent for å kunne gi leverskader.

Veterinæren mente hunden hadde skader som var forenlig med dette. NIVA får nå prøver av vannet fra et vanninntak i innsjøen. Veterinærinstituttet skal få inn prøver av hunden for analyse av forekomst av microcystiner.

 Det er tidligere rapportert fra andre land som USA, Canada og Tyskland at hunder kan bli forgiftet av å bade i innsjøer med Microcystis-oppblomstring. Fra Norge har vi tidligere fått henvendelse med mistanke om dette, men til nå har vi ikke fått prøver fra de hundene som kunne bekrefte dette.

Både cyanobakterier av slekten Microcystis og deres toksiner microcystiner er tidligere funnet i Akersvannet. Cyanobakterier i slekten Microcystis spp. kan forekomme i vann over det meste av landet, men det er vanligst at de får oppblomstringer i næringsrike innsjøer på Sørøstlandet og ellers i noen lavtliggende jordbruksområder.  Oppblomstringene vil som oftest være synlige i form av at vannet blir grønt. De kan samles i viker eller bukter i vannet og skum fra disse områdene kan inneholde høye mengder av toksiner.

NRK Vestfold og Telemark omtaler saken (02.09.2021) 

Ingunn Anita Samdal

Seniorforsker
Mobilnr: 4791179138
E-post: ingunn.samdal@vetinst.no

Del artikkel