Hemolytisk uremisk syndrom forårsaket av E. coli

Veterinærinstituttet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om et tilfelle med den alvorlige nyresykdommen hemolytisk uremisk syndrom (HUS) hos et barn under 2 år bosatt i Oslo kommune. Barnet døde mens det var innlagt på sykehus.

 

Veterinærinstituttet bistår i utredningen og samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten og Mattilsynet for å forsøke å finne smittekilden.

Les mer om Verotoksinproduserende E. coli 

Les mer om saken på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Del artikkel