Grønn Plattform kick-off tre dager til ende

Det yrte av liv i Havet Hus i Stavanger 15. og 16. mars da fysisk kick-off for det store Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» gikk av stabelen. Dagen før, 14. mars, var dagen for kickoff i det tilknyttede kompetanse- og samarbeidsprosjektet, som ledes av NORCE.

Prosjektet ble i september 2021 tildelt 93 millioner kroner i støtte av næringsminister Iselin Nybø og den daværende regjeringen. Prosjektet, som har sitt utspring i Stiim Aqua Cluster, har 18 partnere. Blant prosjektdeltakerne er verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner. Hovedprosjektet ledes av professor Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger, mens kompetanse og samarbeid (KSP) prosjektet ledes av Fiona Provan, Norce.

Leder en arbeidspakke på forebyggende biosikkerhet

Ved åpningen 15. mars innledet avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet Edgar Brun i plenum på tema fiskehelse og fiskevelferd i verdikjeden for havbruk til havs. Edgar utrykte optimisme og håp ved at nettopp dette grunnleggende viktige tema ble satt først på dagsorden på oppstartsmøtet. Samtidig utrykte han sterk bekymring for oppdrettslaksens helse og velferd i møte med nye produksjonsformer og utfordringer til havs, og manet til tverrfaglig samarbeid med fiskens biologiske behov i fokus.

Helsebiologisk forskning og kunnskapsbygging

Grønn plattform må skape rom for at helsebiologisk forskning og kunnskapsbygging får utvikle seg rettmessig i forhold til teknologien. Det må også være en grundig prosess i forkant av etablering av havbruk til havs med tanke på smitterisiko for villfisk i deres beiteområder og for utvandrende smolt.

På dag 3, den 16. mars  besøkte de det lukkede postsmoltanlegget FishGlobe, som blir en viktig lokalitet for arbeid med biosikkerhet i prosjektet., etterfulgt av nærmere diskusjon og planleggingeni arbeidspakkene.

{{GALLERY5}}

→ Ler mer på prosjektets hjemmeside. 

Kontaktpersoner på Veterinærinstituttet:

Del artikkel