Gode resultater for MRSA overvåkingen i 2016

Overvåkingen av MRSA hos dyr i Norge i 2016, viste en svært lav forekomst av MRSA. Det ble kun påvist MRSA i en svinebesetning, og ikke i noen av prøvene fra mink som ble undersøkt.

Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2016 prøver fra 872 besetninger, hvorav 87 var foredlings- eller formeringsbesetninger, 12 var purkeringnav og de resterende var smågrisproduserende besetninger. Ingen av foredlings- eller formeringsbesetningene var positive, og heller ikke purkeringnavene.

- Dette er veldig bra, da potensialet for spredning er så mye større i denne type besetninger enn i smågrisproduserende besetninger. Derfor følger vi ekstra nøye med på disse, forklarer seniorforsker og prosjektansvarlig Anne Margrete Urdahl.

Det var kun en besetning hvor MRSA ble påvist i regi av overvåkningen i 2016, og det var i en smågrisproduserende besetning. Oppfølgende prøvetaking av kontaktbesetninger til denne, viste videre spredning til to besetninger.  

I tillegg til å undersøke svin, ble det i 2016 undersøkt prøver fra 121 minkgårder uten å påvise MRSA. Dette ble gjort fordi det har vært importert levende mink til Norge fra Danmark, og i Danmark er det rapportert at mink er bærer av MRSA. Kartleggingen i 2016 viste at importen fra Danmark ikke har ført til en vidt utbredd spredning av MRSA til norske minkgårder.

Tidligere (2015) er det utført en tilsvarende undersøkelse på storfe. Inneværende år er det fjørfe og hest som står for tur.

MRSA hos svin.
MRSA hos mink. 

Nettmelding fra Mattilsynet. 

Del artikkel