Setter ut fiskeyngel i Raumavassdraget

Den siste uken har 1 million ørretyngel tatt sine første utforskende svømmetak i sine respektive elver i Raumaregionen. I fjor ble elvene i denne regionen i Møre og Romsdal friskmeldt for lakseparasitten G. Salaris til vill lokal og nasjonal jubel etter 40 års tålmodig kamp.

Veterinærinstituttets tilstedeværelse og arbeid i vassdragene er imidlertid langt fra avsluttet. Forsommeren er høysesong i regionen og instituttet leder det mangeårige prosjektet med gjenoppbygging av tilsammen åtte stedegne bestander av laks og sjøørret etter en klekkende god start på Herje, Hamre og Haukvik genbank. 

Raumaregionen er bare én av mange regioner hvor Veterinærinstituttet har en hovedrolle i bevaring og reetablering av vill anadrom laksefisk. Ved å sette tilbake frisk fisk som stammer fra de respektive elvene, sikres genetisk bredde og en god start for fiskehelsen. Målet er levedyktige og naturlig bærekraftige bestander i vassdragene, forteller Anveig Nordtug Wist som er prosjektleder for reetableringen i Rauma.

Mari Berger Skjøstad

Forsker
Mobilnr: +47 92056621
E-post: mari-berger.skjostad@vetinst.no

Del artikkel