Fugleinfluensa nær Helsingborg

Oppdatert varsel om fugleinfluensa: I dag, onsdag 23. november 2016, rapporterer svenske myndigheter om funn av fugleinfluensa H5N8 nær Helsingborg. Veterinærinstituttet vurderer foreløpig risikosituasjonen for norsk fjørfe som svært lav og uendret, men følger utviklingen tett.

 -De nye funnene i Sverige er både i en verpehønsbesetning i nærheten av Helsingborg, og hos en kvinand funnet i Vellinge kommune sørøst for Helsingborg.  Dette er ikke lenger nord enn tidligere funn i Danmark.  Situasjonen i resten av Europa er uforandret, sier forsker Siri Kulberg Sjurseth. Hun er fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Kulberg Sjurseth minner om at H5N8-virus har aldri vært påvist hos mennesker.

Stokkender_Hanne Mari Jordsmyr.jpg
Arkivfoto av stokkender: Hanne Mari Jordsmyr

Det var mandag 21. november 2016 at Fødevarestyrelsen i Danmark rapporterte om funn av HPAI H5N8 hos tamender i en hobbyflokk i nærheten av Helsingør. Dette er så langt det siste i en rekke av tilfeller av H5N8 i Danmark, men det første på fjørfe.

-Vi oppfordrer folk til å melde ifra til Mattilsynet ved observasjon av flere døde fugler innenfor et begrenset område. Fjørfe-eiere anmodes om å være påpasselig med biosikkerhetsrutiner. Fjørfebesetninger i nærheten av vann eller våtmarksområder bør være ekstra aktsomme i forhold til sykdomstegn, avslutter Kulberg Sjurseth.

  

Les mer om fugleinfluensa

Nettmelding fra Mattilsynet 

 

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:

Del artikkel