Fremmed parasitt påvist hos hund importert fra Spania

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist parasitten hundens hjerteorm (Dirofilaria immits) hos en ulovlig importert hund fra Spania.

Hunden ble avlivet kort tid etter ankomst til Norge. Ved obduksjonen ble det påvist moderat til betydelig utvidelse av høgre hjertekammer.  I lungepulsåren og i dens hovedforgreninger i lungevevet ble det påvist 40-50 rundormer. Rundormene var opp til 32 cm lange med diameter 0,5-1,5 mm. Hunden hadde store sykdomsforandringer i lungene. Lungene var gjennomsatt av store, faste knuter opp til 5 cm i diameter. Sentralt i knutene så en blodkar som var oppfylt av samme type rundormer som ble påvist i lungepulsåren. Det var blødninger i knutene og lungevevet mellom knutene.   

Rundormene ble identifisert som Dirofilaria immitis – hundens hjerteorm. Endeverter for parasittene er hund, rev, ville hundedyr, av og til katt og ville kattedyr og i svært sjeldne tilfeller menneske.

Parasitten kan smitte via mygg

Hjerteorm har en komplisert livssyklus og overføres via mygg. Voksen hjerteorm lever i høgre hjertekammer, lungepulsåren og i hovedvenen til hjertet. Ormen føder larver (mikrofilaerier). Mygg som suger blod fra en smittet vert, får med seg larver med blodet. Når myggen - suger blod fra neste vert, deponerer den disse larvene i huden. Etter en stund (opptil et par måneder) vandrer larvene til hjertet og utvikler seg til voksne ormer som kan bli 20-30 cm lange. Parasitten hindrer normal blodsirkulasjon, og dette kan føre til pustevansker, hosting, lungeforandringer, nyreproblemer, stuvning i leveren og hjertesvikt. Parasitter kan også bli ført med blodet og føre til blodpropp. Hjerteorminfeksjon er en potensielt dødelig sykdom hos hund og katt.    

Forekomst i Norge

I Norge har hjerteorm tidligere blitt påvist hos et fåtall importerte hunder, mens på kontinentet er hjerteorm utbredt i middelhavsområdet (fra Portugal i vest til Hellas og Tyrkia i øst) i tillegg til Tsjekkia, Romania, Bulgaria, Slovakia og sørlige deler av Sveits.

Mulige vektorearter (myggarter) finnes i Norge, og undersøkelser viser at temperaturen om sommeren på Østlandet og deler av Sørlandskysten er høy nok i et tilstrekkelig langt tidsrom til at smitteoverføring med vektor er mulig.

Behandling er vanskelig

Behandlingen er vanskelig siden voksne hjerteormer i hjertet og larver i blodet har ulik følsomhet mot antiparasittmidler. Behandlingen er heller ikke ufarlig for hunden eller katten. Toksiske reaksjoner på grunn av ormer som dør og går i oppløsning etter behandling er ikke uvanlig, og de døde ormene kan forårsake blodpropp.

Les mer om hjerteorm 

Del artikkel