Første CWD-funn i Sverige

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) er for første gang påvist i Sverige. Det dreier seg om en 16 år gammel elgku som var avmagret, gikk i sirkler og lot til å være blind.

– Funnet er helt som vi forventet når prøvetakingsprogrammene i Europa gjennomføres. Det er ingen grunn til å tro at dette har sammenheng med skrantesjuke i Nordfjella, sier seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

I 2018 utnevnte Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) Veterinærinstituttet til det tredje referanselaboratorium i verden, og det første i Europa, for CWD. Prøver fra elgen i Sverige vil bli sendt til Veterinærinstituttet for videre analyser.

I Norge har man påvist en variant av klassisk og smittsom CWD på 19 villrein i Nordfjella.

Det er også funnet en annen type CWD på fire elg og en hjort, gjennom et omfattende prøvetakingsprogram rundt i landet. Disse fem skiller seg fra Nordfjella-tilfellene. De er alle eldre individer og sykdommen antas opptre sporadisk og muligens oppstå spontant. Det er gjort ett tilsvarende funn i Finland.

Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet er en av hovedforfatterne bak artikkelen “A novel type of Chronic Wasting Disease detected in European moose (Alces alces) in Norway”. Denne er publisert i det anerkjente tidsskriftet Emerging Infectious Diseases. Her kan du lese mer om artikkelen.

Del artikkel