Flere smittetilfeller med E. coli

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet melder om nye sykdomstilfeller i det pågående utbruddet med E. coli O26:H11, som startet i sommer. Mistanken peker mot hamburgere.  

Det er nå totalt meldt om 15 pasienter i alderen fra under 5 år til 55 år, bosatt over hele landet, som er blitt syke med E. coli O26:H11.
 

Det var i juli i år at Folkehelseinstituttet varslet Mattilsynet om et nasjonalt utbrudd med mage-tarmbakterien EHEC (en gruppe av E. coli som forårsaker alvorlig sykdom). Det var da påvist smitte hos et fåtall personer, bosatt i ulike deler av landet. Det ble derfor igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger.

Veterinærinstituttet deltar i oppklaringen av utbruddet sammen med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet ved å analysere prøver og bidra i diskusjonen om mulige smittekilder.

Escherichia coli finnes i tarmen hos mennesker og varmblodige dyr og er som oftest ufarlige, men noen grupper av E. coli kan gi sykdom hos mennesker. Enterohemoragisk E. coli (EHEC), som er en del av gruppen Shigatoksinproduserende E. coli (STEC), er en av gruppene av sykdomsframkallende E. coli. Drøvtyggere, og særlig storfe, regnes som det viktigste reservoaret for STEC, og finnes særlig i tarmen. Herfra kan bakterien overføres til kjøtt ved slakting. Ved oppmaling av kjøtt vil bakterier, som i utgangpunktet er på overflaten av kjøttet, blandes inn i kjøttmassen og fordeles slik at det kan være noen deler av kjøttmassen som har mye og andre som har lite eller ingen bakterier.

Matbakteriolog og forsker ved Veterinærinstituttet Taran Skjerdal, forteller at burgere og andre matvarer med oppmalt kjøtt som er lite eller er medium stekt, vil kunne ha bakterien i den rå delen av kjøttet. Bakterien kan gi den svært alvorlige sykdomstilstanden hemolytisk uremisk syndrom (HUS), som kan føre til akutt nyresvikt, og barn, eldre og de med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt. Skjerdal påpeker at det derfor er ekstra grunn til å passe på at burgere er gjennomstekt før de gis til barn. Dette gjelder også burgere som har vært fryst.

Les mer på Mattilsynet.no

Les mer på Folkehelseinstituttet.no

Fakta om E.coli (vetinst.no)

Del artikkel