Flere påvisninger av Salmonella hos katt enn på flere år

I løpet av de siste månedene har Veterinærinstituttet påvist Salmonella Typhimurium i prøver fra flere enn 100 katter. Veterinærinstituttet har i løpet av de senere årene sett en betydelig økning av salmonellatilfeller hos katt.

- På denne tiden av året er det ikke uvanlig at småfugler er smittet med Salmonella, og katter kan smittes ved at de fanger og spiser småfugl som er smittet. Rundt et fuglebrett blir det mye nærkontakt mellom mange individer, og avføring fra smitteførende fugler kan forurense maten på brettet og på bakken under. De fugleartene som plukker mat der er særlig utsatt for salmonellasmitte, sier veterinær Bjarne Bergsjø ved Veterinærinstituttet.

Salmonella kan gi feber og diaré hos flere ulike dyrearter, i tillegg til hos mennesker. Katteiere bør oppsøke veterinær dersom katten deres blir syk. Typiske symptomer kan være nedsatt allmenntilstand, brekninger, diaré og feber. Veterinæren vil vurdere om det bør sendes inn prøve for salmonellaundersøkelse.

I løpet av senvinteren og våren i år har Veterinærinstituttet påvist Salmonella Typhimurium i prøver fra flere enn 100 katter. I samme periode i 2020 ble bakterien påvist i prøver fra over 400 katter, noe som mest sannsynlig skyldes mye Salmonella Typhimurium på småfugl det året.

Meldepliktig sykdom

- Veterinærer som mistenker salmonellainfeksjon hos katt, skal melde fra til Mattilsynet. Salmonellose er en meldepliktig sykdom hos dyr, og det anbefales å sende prøve til Veterinærinstituttet som er det nasjonale referanselaboratoriet for Salmonella hos dyr i Norge, sier Bergsjø.

Han forklarer at katter flest vil bli kvitt salmonellainfeksjonen etter kort tid, men at noen katter også kan skille ut bakteriene i avføring over en lengre periode. Enkelte katter med mer alvorlig allmenpåkjenning vil ha behov for væskebehandling og støtteterapi hos veterinær. Det er generelt ikke anbefalt å behandle salmonellapositive katter med antibiotika.

Salmonellose hos småfugl på fôringsplasser opptrer oftest på etterjulsvinteren med en topp mellom februar og april. Hvor mange som blir smittet varierer fra år, og enkelte år kan det være store utbrudd. Fuglene blir ofte syke og kan dermed være lettere for katter å fange. Om det er lite snø i samme periode kan det nok også bidra til at kattene er mer på fuglejakt.

Les mer om salmonella her

Del artikkel