Flere elver i Vefsnaregionen nær friskmelding for Gyrodactylus salaris

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har nylig undersøkt ti elver i Vefsnaregionen i Friskemeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris. Parasitten ble ikke påvist.

Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet et friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris i ti elver i Vefsnaregionen. I august i år ble det samlet inn 454 laksunger fordelt på de ti elvene.

− All fisken er nå undersøkt, og det er svært gledelig å kunne informere om at parasitten ikke ble påvist, sier prosjektleder for friskmeldingsprogrammet ved Veterinærinstituttet, Sigurd Hytterød.

Friskmelding av vassdrag som er behandlet mot G. salaris foregår ved at laksunger undersøkes to ganger årlig over en tidsperiode på fem år etter endt behandling. Hvis parasitten ikke påvises i denne perioden kan vassdraget friskmeldes.

− Elvene i Vefsnaregionen ble behandlet for G. salaris i 2011 og 2012, og er nå inne i sitt siste år i Friskmeldingsprogrammet. Hvis parasitten ikke påvises under neste innsamling, i midten av september, vil Veterinærinstituttet anbefale friskmelding av ni av de ti elvene, sier Hytterød.

Største behandling gjennomført på verdensbasis

I 2012 ble det også behandlet mot G. salaris i tre store innsjøer i Vefsnaregionen, Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet, etter at G. salaris var påvist på røye i innsjøene. Sammen med behandlingene av elvene i regionen, er dette den desidert største behandlingen mot lakseparasitten i Norge, og den største behandlingen utført med plantegiften rotenon på verdensbasis.

Innsjøene må være fri for parasitten før elva Fusta kan friskmeldes

Hytterød forteller at et Friskmeldingsprogram i innsjøene vil bli påbegynt når røyepopulasjonene er re-etablert og store nok til at prøvetaking kan gjennomføres.

− Elva Fusta, som drenerer fra Fustvatnet vil ikke kunne friskmeldes før innsjøene blir erklært frie for parasitten. Det vil derfor pågå en videre overvåking av Fusta i årene som kommer, forklarer han.

Reetableringsarbeidet godt i gang

Espen Holthe ved Veterinærinstituttet er prosjektleder for reetableringen av laks og sjøørret etter gyrobekjempelsen. Siden 2013 har det blitt tilbakeført over tre millioner individer av laks fra Statkrafts genbank på Bjerka til regionen, og det er flyttet i overkant av 3500 sjøørret over dagens vandringshindre. Dette arbeidet har gitt resultater, i 2016 ble det under gytefisktellingene i Vefsna registrert 3800 laks og over 7000 sjøørret, reetableringen av fiskebestandene i regionen ligger godt i rute i forhold til planverket sier Holthe.

Om parasitten 

I Norge forekommer Gyrodactylus salaris i flere ulike genetiske og morfologiske (utseende) varianter, men alle, med ett unntak, har så langt vist seg å være patogene (dødelige) for alle berørte stammer av norsk laks. Du kan lese mer om parasitten i vårt faktaark

Del artikkel