Flere antibiotikaresistente bakterier blir meldepliktige

Denne saken er eldre enn to år

Fra 1. juni 2019 blir MRSA og flere andre typer antibiotikaresistente bakterier meldepliktige. Det betyr at veterinærer og laboratorier må melde fra til Mattilsynet når de påviser disse bakteriene fra dyr.

- Norge har svært lite antibiotikaresistens sammenlignet med de fleste andre land. Slik vil vi gjerne beholde det. Jobben som veterinærer og laboratorier skal gjøre er viktig for at vi skal få bedre oversikt og kan avdekke endringer i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos dyr i Norge, sier Anne Margrete Urdahl, fagansvarlig for antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet.

Veterinær og laboratorier skal melde fra til Mattilsynet, dersom de finner de aktuelle resistensformene.  Dersom veterinær har sendt prøver til utlandet så må veterinæren som har sendt inn prøven melde fra om eventuelle funn av antibiotikaresistens til Mattilsynet.

Dersom laboratorier har isolater av bakteriene skal de om Mattilsynet ber dem gjøre det sende dem til Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet er det norske referanselaboratoriet for antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr.

→ Les mer på Mattilsynets nettsider om hvilke resistente bakterier som blir meldepliktige for veterinærer og laboratorier, og hvordan det gjøres. 

Gi oss innspill

Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Den norske veterinærforening arbeider nå med å lage råd og anbefalinger til dyreklinikker og til eiere av hunder og hester.

- Vi ønsker å lage gode og forståelige råd til dyreeiere, hvis hunden eller hesten deres får påvist antibiotikaresistente bakterier. Vi vil også lage veiledere til dyreklinikkene. Ta gjerne kontakt med oss på Veterinærinstituttet innen utgangen av april, hvis du har innspill til hvilke spørsmål vi bør adressere, sier Urdahl.

Ta kontakt med forsker Marit Maaland innen utgangen av april, hvis du har innspill til hvordan vi bør utforme råd og anbefalinger til dyreklinikker og til eiere av hunder og hester. 

Kontaktpersoner

Del artikkel