Fiskeriministeren besøkte Veterinærinstituttet

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth besøkte Veterinærinstituttet 20. februar. Besøket inneholdt presentasjoner av instituttets virksomhet, omvisning og samtaler om aktuelle utforinger i oppdrettsnæringen.

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med stortingsmelding om oppdrettsnæringen og er involvert i arbeidet med ny dyrevelferdsmelding. Samtidig går debatten om dødelighet i fiskeoppdrett og fiskevelferd i mediene. Dette er noe av bakteppet for Fiskeri- og havministerens besøk på Veterinærinstituttet.

– Vi har hatt gode samtaler og diskusjoner om hvordan vi skal ta fatt i de utfordringene vi har i oppdrettsnæringen, sa ministeren. 

Hun fikk en omvisning på to av instituttets laboratorier og øvrige fasiliteter på Ås, og utvalgte forskningsaktiviteter og øvrig arbeid med instituttets samfunnsoppdrag ble presentert.

Myrseth hadde med seg et følge på fem personer inkludert ledende personer fra embetsverket og politisk rådgiver.

Veterinærinstituttets fungerende administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen tok imot besøket og innledet, og avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd, Edgar Brun, ledet møtene. 
 

Øyvind Fylling-Jensen

Fungerende administrerende direktør
Send e-post

Del artikkel